Dotazník o Hideparku - VÝSLEDKY

V období júl – december 2020 prebiehal dotazníkový prieskum o návštevnosti kultúrneho a komunitného centra Hidepark Nitra.

Cieľom bolo zmapovať cieľové skupiny Hideparku a identifikovať rôzne skupiny návštevníkov, ale aj tých, ktorých naša ponuka zatiaľ neoslovila. Naším zámerom bolo zistiť postoje týchto skupín a ich spokojnosť s našimi aktivitami so zámerom zvýšenia ich kvality a priblíženia očakávaniam našich návštevníkov.

Celkovo sme získali 308 odpovedí respondentov, z ktorých 86 % Hidepark navštívilo, alebo navštevuje. Zvyšok tvoria odpovede tých, ktorí na toto centrum nikdy nenavštívili.

V tomto dokumente nájdete najpozoruhodnejšie výsledky a zistenia dotazníkového prieskumu.

--- VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO PRIESKUMU ---  

Vypracovanie tohto dotazníka podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia, hlavný partner kultúrno-komunitného centra Hidepark Nitra.

Vypracovala: Ing. Katarína Melichová, PhD.