Čo je Hidepark

Hidepark je letné nezávislé kultúrno-komunitné centrum v Nitre postavené na dobrovoľníckom nadšení. Stretáva sa tu šport, kultúra, umenie, ekológia a otvorene zmýšľajúci ľudia. 

Jeho hlavnou činnosťou je organizovanie kultúrnych podujatí súčasnej slovenskej i zahraničnej nezávislej kultúrnej scény – koncertov, divadiel, literárnych čítačiek, experimentálnych multižánrových performance, medzinárodných projektov, ale aj prednášok a workshopov zameraných na ekológiu, pestovanie plodín, vzdelávanie, cyklodopravu či na tému migrácie.

Súčasťou Hideparku je Komunitná záhrada KOZA, ktorá ponúka ľuďom žijúcim v Nitre priestor na pestovanie vlastných plodín na báze permakultúrnych princípov a komunitná cyklodielňa.

Hidepark je súčasťou siete nezávislých kultúrnych centier Anténa.

 

HISTÓRIA HIDEPARKU 

Hidepark vznikol v roku 2010, keď partia nadšencov hľadala miesto pre hudobný klub. V tom čase v meste naraz zavreli dva undegroundové kluby, kde sa stretávala komunita. V máji našli a prenajali si opustenú lúku, ktorá bola v súkromnom vlastníctve. Počas leta ju vykosili, postavili vojenský stan, pozvali mieste kapely, DJ-ov a komunita sa mala opäť kde stretávať.

Od párty k vízii kultúrno-komunitného centra 

Vízia o klube sa začala meniť. Aktívna komunita dobrovoľníkov trávila na Hideparku viac svojho voľného času, ktorý venovali zo začiatku hlavne revitalizácii odkaliska a pozostatkov čiernej skládky. Postupne začali od návštevníkov prichádzať ďalšie nápady ako využívať priestor. Vznikla komunitná záhrada, pumptrack, u-rampa, gril s ohniskom, petanque, parkour, pódium, kuchynka a zázemie pre dobrovoľníkov.

Prvý veľký európsky projekt 

Zlomovým rokom bol rok 2015, keď sa Hidepark stal partnerom projektu Aktywator, ktorý podporila Európska únia. S kultúrnymi centrami KontenerArt (Poznaň, PL) a Slubfurt (Frankfurt nad Odrou, GE) sme realizovali projekt, v ktorom sme si ako organizátori vymieňali skúsenosti a popritom sa snažili naštartovať divákov a
interpretov zo svojho okolia.

Fond na podporu umenia

Ďalším veľkým krokom k vytvoreniu plnohodnotného nezávislého kultúrneho centra bolo nadviazanie spolupráce s Fondom na podporu umenia, ktorý vznikol v roku 2016. Ten do veľkej miery financoval umelecký program v sezónach 2017, 2018 a 2019, vďaka čomu sme sa ako centrum mohli viac profesionalizovať. Fond na podporu umenia je dodnes hlavným partnerom nášho centra.

Aktívna komunita, dobrovoľníci, rodina 

Hidepark má za sebou dlhú cestu. Od čias zabudnutého priestoru za riekou, kde sa robili tancovačky pod holým nebom, sa posunul až k plnohodnotnému kultúrno-komunitnému centru. Na Hideparku pôsobí niekoľko aktívnych občianskych združení a neformálnych skupín, ktoré sa nepoznali a nemali v meste priestor pre svoje nápady. Hidepark im tento priestor ponúkol a teraz tu tvoria jednu veľkú rodinu.