Podpora

VEREJNÁ ZBIERKA HIDEPARK 2019

Vykonávateľ zbierky: TRIPTYCH 

Číslo spisu: 403-2019-031643

Platnosť: 20.6.2019 - 31.12.2019

Povolenie: TU 

Občianske združenie TRIPTYCH realizuje verejnú zbierku, ktorú môžete podporiť rôznymi formami:

  • na účet: zaslaním príspevkov na osobitný účet zbierky SK6811110000001155768051 vedenom v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
  • do stacionárnej pokladničky: priamym peňažným príspevkom do stacionárnej pokladničky umiestnenej v priestore Hideparku 
  • kúpou predmetov určených pre predaj na podporu občianskeho združenia TRIPTYCH 
  • kúpou vstupeniek na podujatia organizovaných na podporu aktivít občianskeho združenia TRIPTYCH 

Vďaka verejnej zbierke môžeme pokryť personálne a technické náklady spojené s realizáciou aktivít v kultúrnom centre Hidepark Nitra. 

Aj vďaka vám je v Nitre viac kultúry. ĎAKUJEME!