Spojenie voľnosti, racionality a vlastného života

V máji 2022 sa na Hideparku uskutočnila prvá umelecká rezidencia, ktorá priniesla site-specific inštaláciu v priestore nášho areálu. Umelec, ktorý ju vytvoril je Igor Hanečák a stojí za projektami Zaujímam sa, nejebemnato Kornigo či Recyklator. 

"Inštalácia predstavuje spojenie voľnosti, racionality a vlastného života, ktorú pre mňa Hidepark predstavuje." Igor Hanečák 

Slobodu v prípade diela predstavuje poltvár vytvorená z odrezaných driev a konárov, ktoré som nazbieral v okolí Hideparku, a ktoré ovplyvnili celkový vizuál tváre svojimi amorfnými tvarmi. Premyslený systém predstavuje konštrukt nadčasového vynálezu geodetickej kupoly umiestnenej nad touto tvárou.

Celkový koncept záhrady umiestnenej v hlave (inštalácii) predstavuje akýsi mikrokozmos - systém, ktorý funguje prevažne samostatne a riadi sa svojimi pravidlami. Je plný osobnej slobody, no pre svoje fungovanie potrebuje dodržiavať premyslený systém komunikácie a interakcie s vonkajším svetom. Tento princíp je v mojich očiach prototypom fungovania priestoru Hideparku. Ide o komunitný priestor s vlastným fungovaním a vlastným životom, ľudia sa tu cítia príjemne a je im umožnené slobodne vykonávať rôzne aktivity, samozrejme pod podmienkou určitých pravidiel a zásad, bez ktorých by sa tento systém rozsypal.

Za roky svojho fungovania HidePark vyprofiloval svoje jadro ľudí na kreatívnu a zároveň zodpovednú komunitu, ktorá obsahuje všetky kategórie potrebné na tvorbu tohto unikátneho diela. Ideou však nie je vytvorenie dokonalého a nemenného “produktu” ale rozvoj a udržateľnosť neustále sa rozrastajúceho procesu tvorby.


HideRezidenciu podporil hlavný partner Fond na podporu umenia. 

Foto: Peter Bednár