Revitalizácia ohniska a grilu

V januári tohto roku sme začali s prvými výkopovými prácami. Do prác sme, už tradične, zapojili našich dobrovoľníkov, s ktorými sme v najbližších dvoch mesiacoch upravili a zarovnali terén. Cieľom bolo rozšíriť kapacity ohniska pre viac návštevníkov a zjednodušiť prístup.

Najviac času a energie nám zabrala prípravná fáza samotnej kruhovej platformy ohniska, ktorá spočívala vo výkopových prácach, osadení obrubníkov, návozu materiálu a v jeho finálnej úprave. 

 

Súčasťou revitalizácie priestoru bolo vytvorenie nového miesta na opekanie. Na Hideparku sa snažíme žiť udržateľným spôsobom života a recyklácia je pre nás prioritou. Pri budovaní nového ohniska sme preto využili zachránený materiál z rozobratého grilu.

 

 

V rámci poslednej fázy sme osadili cyklostojany a vybudovali mobiliár - multifunkčné drevené boxy, ktoré využívajú návštevníci ohniska či už na sedenie alebo prípravu jedla. 

 

 

Revitalizáciu ohniska sme zrealizovali vďaka finančnej podpore z projektu Kelt pomáha prírode, ktorý podporuje Nadácia Ekopolis.

 

(lm)