HideKino: Smolný pich aneb Pitomý porno

Dátum: 29.07. - 21:30 −> 29.07. - 23:30 | film | vstupné: dobrovoľný príspevok

PRÍSTUPNÉ OD 18 ROKOV! 

Kariéra učiteľky Emi sa ocitá v ohrození, keď sa na internete objaví video, kde sa oddáva sexu so svojím manželom. Nenápadná tridsiatnička je preto postavená pred rodičov svojich žiakov, ktorí majú rozhodnúť o jej zotrvaní v učiteľskom zbore prestížnej strednej školy. Nekonvenčný satirický film Radu Judeho upútal aj porotu na MFF v Berlíne, ktorá mu udelila hlavnú cenu. Humorný i dráždivý pohľad na súčasnú pokryteckú spoločnosť plnú predsudkov, ktorej nastavuje zrkadlo na zamyslenie...

2020, Rumunsko, Chorvát., ČR, Luxembursko, 106 min.
Réžia: Radu Jude 


V súvislosti s COVID-19 vás žiadame, aby ste dodržiavali všetky aktuálne nariadenia a rešpektovali pokyny uvedené pri vstupe do areálu.