Hide ihrisko: Pustili sme sa do práce

Pamätáte, ako sme vás žiadali o pomoc pri hlasovaní za náš projekt Hide ihrisko v rámci grantového programu Mením moje mesto? Týždeň po podpise zmluvy sme sa v nedeľu 16.6.2019 pustili do jedného z bodov projektu - do rekonštrukcie U-rampy.

Po jej čiastočnom rozobraní sme zhodnotili jej stav ako z časti zachovalý a vyhovujúci, no hlavne spodnú časť drevenej konštrukcie bolo nutné rozobrať a nanovo vyrobiť novú. Takisto je nutné vymeniť a opraviť obe horné plošiny a zábradlia, spodné diely zaizolovať náterom gumoasfaltu a pokračovať v skladaní samotnej U-rampy. Jej odolonosť proti vplyvom počasia zvýšime montážou vodeodolných preglejok, na ktoré sa už pripevní samotné pôvodné kovové krytie, ktoré bude ešte ošetrené náterom. Odkopaním nánosov zeminy zabránime nasatiu vlhkosti do drevených základov, takisto ako aj zazváraním všetkých kovových dielov tak, aby bolo zabránené prieniku vody do základov.

Nakoľko všetky práce v rámci projektu Hide ihrisko realizujeme ako dobrovoľníci po poobediach a víkendoch, samotné dokončenie celého Hideihriska sme naplánovali na koniec augusta, slávnostné otvorenie je naplánované na 1.septembra, v rámci posledného sezónneho ČILu.

Je možné, že U rampa už bude sprístupnená po jej oprave skôr, a to na konci mesiaca júl.


Projekt podporilo Mesto Nitra v grantovom programe Mením Moje Mesto, v spolupráci s NKN - Nitrianska komunitná nadácia.