Začíname s KOZAtrhmi

23.07.2023

Aby sme mohli mať nejakú budúcnosť, je čas sa začať správať viac lokálne.

Našťastie ľudia začínajú chápať, teda aspoň v našom okolí :), že zdrojom ľudského šťastia a zdravia je vzájomné prepojenie medzi sebou a prepojenie s prírodou.

Preto sme sa rozhodli realizovať pravidelné lokálne organické KOZAtrhy (komunita organických záhradkárov) v Hideparku v Nitre.

Cieľom je cez podporu lokálnych pestovateľov a výrobcov spolupracujúcich s prírodou podporiť ochranu prírody, pôdy, klímy, podporiť tvorbu biodiverzita a zveľaďovať ľudské zdravie, ale i vzťahy.

Chceme vytvoriť chvíle príjemných stretnutí, ktoré nebudú len o trhu, ale i o poznávaní farmárov, výrobcov, o tom byť spolu napr. pri koláči zo záhrady, knihách, nápojoch, v prírodnej herničke. Diskutovať o malých veciach, ktoré môže každý z nás urobiť a ktoré prispievajú k veľkej zmene.

Lokálnosť je dôležitá, pretože skracuje vzdialenosť medzi producentom a konzumentom. Úroda či výrobky idú priamo zo záhrad, fariem, dieľní do domácností.  Tak sa znižuje množstvo odpadu, uhlíkovej stopy, negatívne dopady na pôdu, klímu, celkovú prírodu.

Podporou malých pestovateľov a výrobcov, ktorí spolupracujú s prírodou, vytvárajú na svojich farmách pestré ekosystémy, vo svojich dieľňach farebné výrobky plné kreativity, lásky, či vitamínov. Trhmi podporíme ich tvorbu, spoluprácu s prírodou, udržateľné nakupovanie. Spoločne tak prispejeme k radostnej budúcnosti detí cez súčasné zodpovedné žitie.

Menšie farmy sú lepšie adaptované na miestne podmienky a namiesto technológií omnoho viac potrebujú ľudskú pozornosť a starostlivosť. Sú jednoducho protikladom industriálnej monokultúry a obrovských polí, na ktorých sa pestuje jediná plodiny.

Základ je podporvať malých ekologických producentov, ktorých práca teší a sú v našom okolí. Preto je dôležité, aby mali svojich odoberateľov, s ktorými  tvoria zároveň vzťahy.

Prečo KOZAtrhy zameriavame hlavne na jedlé produkty?

Jedlo je niečo čo ľudia denne potrebujú a preto aj malá zmena v spôsobe jeho produkcie, distribúcie a predaja môže mať obrovský dosah. Je preto dôležité, aby sme zmenu začali práve odtiaľ.

Buďme tou zmenou, ktorú chceme vidieť v našom okolí, či vo svete.

Sledujte udalosť KOZAtrh.

Tešíme sa na stretnutia :)