Support

Darujte Hideparku 2% z dane

Chcete venovať 2% z dane Hideparku? Tu nájdete všetky potrebné informácie a tlačivá. 

 
Ak vám daňové priznanie podáva zamestnávateľ: 
  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa (mzdovú učtáreň, ekonomické oddelenie …) o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov. Zamestnávateľ vám vystaví a potvrdí „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti“. Na potvrdení je uvedené, že nemáte nedoplatok na dani.
  2. Potom vyplníte „Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“, kde vyplníte kolónky 01 až 11 – vaše osobné údaje. 2 % z dane musia byť najmenej 3,33 eur. V údajoch o prijímateľovi vypíšte údaje združenia, ktoré nájdete nižšie. 
  3. Do 30. apríla 2023 pošlite, resp. osobne doručte vyššie uvedené formuláre „Potvrdenie“ spolu s „Vyhlásením“ daňovému úradu v mieste vášho trvalého bydliska. Ak s tým nechcete mať robotu, prineste to k nám, pošleme to za vás. 

Ak si daňové priznanie podávate sami: 

Ak podávate daňové priznanie sami – SZČO (napr. živnostníci), 2 % poukazujete vyplnením koloniek priamo v daňovom priznaní.

  1. 2 % z dane nám môžete poukázať, ak nemáte z minulosti nedoplatok na dani z príjmov fyzických osôb a výška 2 % z dane je aspoň 3,33 eur.
  2. Vyplňte v daňovom priznaní vy alebo osoba, ktorá vám robí daňové priznanie, oddiel „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona“.

Ak ste u nás robili dobrovoľníka, môžete poukázať 3% z dane

K potvrdeniam / daňovému priznaniu priložte "Potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti", ktoré vám vystavíme na požiadanie. Napíšte nám na  

ÚDAJE ZDRUŽENIA  
názov: TRIPTYCH
sídlo: Štúrova 41, 949 01 Nitra
právna forma: občianske združenie 
IČO: 42205425
DIČ: 2023668460

VEREJNÁ ZBIERKA HIDEPARK 2023

- ukončená

Vykonávateľ zbierky: TRIPTYCH 

Číslo spisu: 403-2022-025058

Platnosť: 1.6.2023 - 30.9.2023

Predbežná správa verejnej zbierky 2023

VEREJNÁ ZBIERKA HIDEPARK 2022

- ukončená

Vykonávateľ zbierky: TRIPTYCH 

Číslo spisu: 403-2022-025058

Platnosť: 20.5.2022 - 30.9.2022

Priebežná správa verejnej zbierky 2022 

VEREJNÁ ZBIERKA HIDEPARK 2021

- ukončená

Vykonávateľ zbierky: TRIPTYCH 

Číslo spisu: 403-2021-025555

Platnosť: 1.7.2021 - 30.9.2021

Priebežná správa verejnej zbierky 2021

VEREJNÁ ZBIERKA HIDEPARK 2020

- ukončená

Vykonávateľ zbierky: TRIPTYCH 

Číslo spisu: 403-2020-027047

Platnosť: 1.7.2020 - 30.9.2020

Priebežná správa verejnej zbierky 2020

VEREJNÁ ZBIERKA HIDEPARK 2019

- ukončená

Vykonávateľ zbierky: TRIPTYCH 

Číslo spisu: 403-2019-031643

Platnosť: 20.6.2019 - 31.10.2019

Priebežná správa verejnej zbierky 2019 

VEREJNÁ ZBIERKA HIDEPARK 2018

- ukončená

Vykonávateľ zbierky: TRIPTYCH 

Číslo spisu: 403-2018-023026

Platnosť: 1.5.2018 - 30.12.2018

Priebežná správa verejnej zbierky 2018