Verejná zbierka 2018

Podporiť naše kultúrne / komunitné aktivity môžete aj prostredníctvom verejnej zbierky "Hidepark 2018"

priamo do kasičky v Hideparku alebo na účet:

SK23 8330 0000 0025 0142 9859

Zbierka je registrovaná pod čislom 403-2018-023026
a prebieha od 16.5.2018 do 31.12.2018

Účel zbierky: zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt.
(Zbierku použijeme na kultúrne podujatia, ktoré sa nedokážu zaplatiť zo vstupného, ale sú spoločensky natoľko dôležité, aby malo zmysel ich podporovať. Pôjde hlavne o workshopy, propagáciu nekomerčného profesionálneho umenia a podpora neformálneho vzdelávania.)

Povolenie zbierky tu.


Podporili nás:


    

Mediálni partneri:

 

radio fm ilegalit 

Hidepark 2018 • POWERED BY HideCMS