/ Články /

Verejná zbierka 2017 - záverečná správa

Vec: Záverečná správa zbierky 403-2017-017100

Názov: TRIPTYCH
Sídlo: Štúrova 41, 949 01 Nitra
IČO: 42205425 
Meno a priezvisko štatutárneho orgánu: Marek Hattas
Webové sídlo: http://hidepark.sk
Telefonický kontakt: 0907036642

Osoba zodpovedná za vykonávanie zbierky:
Meno, Priezvisko: Marek Hattas
Adresu trvalého pobytu: Štúrova 41, 94901 Nitra

Prehľad nákladov zbierky:
- poplatky za vedenie účtu: 14 x 4.50 = 63 eur
- iné poplatky banke: 10.9 eur
Prehľad použitia čistého výnosu zbierky:
- Zabezpečenie kultúrneho projektu Hideparku: 3243.32 eur

V prílohe doklady preukazujúce náklady zbierky:
– bankové výpisy
V prílohe doklady preukazujúce použitie čistého výnosu zbierky:
– faktúra Mgr. Daniel Macko

Marek Hattas
štatutárny zástupca občianskeho združenia TRIPTYCH
21. Novembra 2018 v Nitre

Prílohy na stiahnutie tu.


Podporili nás:


    

Mediálni partneri:

 

radio fm ilegalit 

Hidepark 2019 • POWERED BY HideCMS