/ Články /

Verejná zbierka 2017 - predbežná správa

Vec: Predbežná správa zbierky 403-2017-017100
 
Názov: TRIPTYCH
Sídlo: Štúrova 41, 949 01 Nitra
IČO: 42205425 
Meno a priezvisko štatutárneho orgánu: Marek Hattas
Webové sídlo: http://hidepark.sk
Telefonický konakt: 0907036642
 
Osoba zodpovedná za vykonávanie zbierky:
Meno, Priezvisko:  Marek Hattas
Adresu trvalého pobytu: Štúrova 41, 94901 Nitra
 
Prehľad vykonávania zbierky:
Zbierka sa vykonávala formou: Zbieraním do stacionárnych pokladničiek na miestach:
Hidepark kultúrne centrum, Vodná ulica 
 - Parcela 4675 Katastrálne územie  Zobor,  
 - Parcela 4674/4 Katastrálne územie Zobor, 
Od 22.4.2017 do 10.10.2017
 
Zbierka sa vykonávala formou: Zasielaním príspevkov na osobitný účet
Od 22.4.2017 do 31.12.2017
 
Zbierka sa nevykonávala formou: Predajom predmetov, pričom je príspevok zahrnutý v ich cene,
 
Zbierka sa nevykonávala formou: Predajom vstupeniek na kultúrne podujatie, športové podujatie alebo iné verejné podujatie usporadúvané na získanie príspevkov, pričom je príspevok zahrnutý v cene vstupeniek.
 
 
Prehľad hrubého výnosu zbierky podľa spôsobov vykonávania zbierky
Zbieraním do stacionárnych pokladničiek: 760.32 eur
Zasielaním príspevkov na osobitný účet: 2550 eur
Spolu: 3310.32 eur
 
 
Marek Hattas, dňa 19.3.2018
štatutárny zástupca občianskeho združenia TRIPTYCH
Príloha: Bankové výpisy 

Podporili nás:


    

Mediálni partneri:

 

radio fm ilegalit 

Hidepark 2019 • POWERED BY HideCMS