/ Články /

Verejná zbierka 2016 - záverečná správa

Vec: Záverečná správa zbierky 403-2016-022686

Názov: TRIPTYCH
Sídlo: Jurkovičova 23, 949 11 Nitra
IČO: 42205425 
Meno a priezvisko štatutárneho orgánu: Marek Hattas
Webové sídlo: http://hidepark.sk
Telefonický konakt: 0907036642

Osoba zodpovedná za vykonávanie zbierky:
Meno, Priezvisko: Marek Hattas
Adresu trvalého pobytu: Štúrova 41, 94901 Nitra

Prehľad nákladov zbierky:
- poplatky za vedenie účtu a služby s tým spojené: 44.67 eur
Prehľad použitia čistého výnosu zbierky:
- Technické zabezpečenie kultúrnych podujatí na Hideparku: 1150.35 eur

V prílohe doklady preukazujúce náklady zbierky
– bankové výpisy (9ks)
V prílohe doklady preukazujúce použitie čistého výnosu zbierky:
– faktúra Art & Sound Production s.r.o.

Marek Hattas
štatutárny zástupca občianskeho združenia TRIPTYCH
21. Novembra 2017 v Nitre

Bankové výpisy 123456789, faktúra 


Podporili nás:


    

Mediálni partneri:

 

radio fm ilegalit 

Hidepark 2019 • POWERED BY HideCMS