/ Články /

Verejná zbierka 2016 - predbežná správa

Vec: Predbežná správa zbierky 403-2016-022686


Názov: TRIPTYCH
Sídlo: Jurkovičova 23, 949 11 Nitra
IČO: 42205425 
Meno a priezvisko štatutárneho orgánu: Marek Hattas
Webové sídlo:
http://hidepark.sk
Telefonický konakt: 0907036642

Osoba zodpovedná za vykonávanie zbierky:
Meno, Priezvisko: Marek Hattas
Adresu trvalého pobytu: Štúrova 41, 94901 Nitra

Prehľad vykonávania zbierky:
Zbierka sa vykonávala formou: Zbieraním do stacionárnych pokladničiek na miestach:
Hidepark kultúrne centrum, Vodná ulica
- Parcela 4675
Katastrálne územie Zobor,
- Parcela 467
4/4Katastrálne územie Zobor,
Od 13.5.2016 do 10.10.2016

Zbierka sa vykonávala formou: Zasielaním príspevkov na osobitný účet
Od 13.5.2016 do
30.12.2016

Zbierka sa nevykonávala formou: Predajom predmetov, pričom je príspevok zahrnutý v ich cene,

Zbierka sa nevykonávala formou: Predajom vstupeniek na kultúrne podujatie, športové podujatie alebo iné verejné podujatie usporadúvané na získanie príspevkov, pričom je príspevok zahrnutý v cene vstupeniek.


Prehľad hrubého výnosu zbierky podľa spôsobov vykonávania zbierky
Zbieraním do stacionárnych pokladničiek: 1155 eur
Zasielaním príspevkov na osobitný účet:
40 eur
Úroky v banke: 0.02
Spolu: 1195.02 eur


Marek Hattas
štatutárny zástupca občianskeho združenia TRIPTYCH
25. Marec 2017 v Nitre

Bankové výpisy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9


Podporili nás:


    

Mediálni partneri:

 

radio fm ilegalit 

Hidepark 2019 • POWERED BY HideCMS