/ Články /

Raditeľ kultúrneho centra Hidepark - Marek Hattas kandiduje na post primátora mesta Nitra

Kandidatúru na post primátora mesta Nitra 14.6. 2018 ohlásil občiansky aktivista Marek Hattas. Mladý, nezávislý a nestranícky kandidát chce čistú Nitru bez spaľovne komunálneho odpadu. Od súčasného primátora Jozefa Dvonča chce jasné záruky, že upustí od myšlienky roštovej spaľovne v Nitre alebo jej okolí.

„Rozhodol som sa kandidovať, pretože naše mesto potrebuje zásadnú zmenu. Tak ako v celej krajine,aj v Nitre dnes chýba najväčšia devíza akú máme – slušnosť. Zmenu preto budem stavať na princípoch etiky a morálky. Naše mesto musí byť pre svojich obyvateľov čitateľné, musí im vedieť vychádzať v ústrety a byť proaktívne. Vo svojom konaní musí byť efektívne, dávať priestor ľuďom, aby mali na jeho chod dosah. Naše mesto sa musí po rokoch prešľapovania pohnúť vpred,“ hovorí o svojej vízii Nitry Marek Hattas.

Ako najväčšie problémové okruhy mesta vidí Hattas dopravu, bezpečnosť a stav verejných priestorov. „Každý z týchto okruhov skrýva množstvo čiastkových problémov. Pod dopravou sa skrýva neatraktívna MHD, parkovanie a zápchy. Verejné priestory, to sú rozbité chodníky, bariéry pre peších seniorov a mamičky s kočíkmi, nedostatok trás pre rekreačných cyklistov, korčuliarov či bežcov alebo nedostatok výbehov pre psíčkarov,“ pokračuje Hattas. Ďalšou prioritou je pre mňa otvorenie bývalých kasární pod Zoborom na účely kreatívneho priemyslu, kultúry a voľnočasových aktivít. S otvorením automobilky budeme podľa Hattasa čeliť aj otázkam bezpečnosti. Riešením bude systematická práca a začleňovanie prichádzajúcich pracovníkov do života nášho mesta a nie budovanie ubytovní.

Budeme si do Nitry voziť smeti? Nitra však čelí aj ďalšiemu potenciálnemu problému. Na jeseň minulého roka sa v médiách objavila informácia, že súčasný primátor mesta Nitra je zástancom vybudovania roštovej spaľovne. Táto informácia je znepokojujúca hneď z niekoľkých dôvodov. Roštové spaľovne sú ekonomicky efektívne pri spracovaní 100 tisíc ton odpadu ročne. Nitra vyprodukuje 24 tisíc ton. „Dajme tomu, že projekt by mal kapacitu „iba“ 56 tisíc ton ako sa plánovalo pred dvomi rokmi v Žiranoch. Aj tak by to znamenalo, že do nášho mesta, alebo do jeho bezprostredného okolia, si budeme voziť desiatky tisíc ton smetí ročne,“ pripomína Hattas. To znamená stovky kamiónov, záťaž na dopravu, ovzdušie, zdravie obyvateľov.

Hattas požaduje od primátora Dvonča odpovede na niekoľko otázok. Aj preto mu poslal otvorený list,v ktorom ho okrem iného vyzýva, aby verejnosť uistil, že ako primátor Nitry a krajský poslanec ideu spaľovne komunálneho odpadu nepodporuje a do budúcna ani nepodporí.

Viac informácii o Marekovi Hattasovi, ako aj o jeho programe nájdete na stránke hattasprimatorom.sk


Podporili nás:


    

Mediálni partneri:

 

radio fm ilegalit 

Hidepark 2019 • POWERED BY HideCMS