Darujte nám 2% z dane

Som zamestnanec:

Poznačte si tieto údaje a chodte za účtovníčkou / šéfom:
názov: TRIPTYCH
právna forma: občianske združenie
sídlo: Štúrova 41, 949 01 Nitra
IČO: 42205425 

Vašu účtovníčku požiadajte o Potvrdenie o zaplatení dane, a vy si vytlačte a vyplňte toto  Vyhlásenie (PDF).  
Ak účtovníčka nepošle papiere priamo daňovému úradu, a nemáte čas utekať na daňový úrad,
Vyhlásenie s Potvrdením môžete nechať v Mariatchi, my ich pošleme na daňový úrad za vás. 

Fyzická osoba / SZČO: 

Do 31. 3. podávate daňové priznanie ako fyzická osoba. Priamo v daňovom priznaní uvediete naše údaje ako príjemcu Vašich 2%. Pozor, výška 2 percent musí byt minimálne 3.32€.

ÚDAJE, KTORÉ POTREBUJETE K DAROVANIU 2%
názov: TRIPTYCH
právna forma: občianske združenie
sídlo: Štúrova 41, 949 01 Nitra
IČO: 42205425 

Právnická osoba: 

Do 31. 3.  podávate daňové priznanie ako právnická osoba. Priamo v daňovom priznaní uvediete naše údaje ako príjemcu Vašich 1,5%.
Pozor, výška musí byt minimálne 8.30€

ÚDAJE, KTORÉ POTREBUJETE K DAROVANIU 1,5%
názov: TRIPTYCH
právna forma: občianske združenie
sídlo: Štúrova 41, 949 01 Nitra
IČO: 42205425 


Podporili nás:


    

Mediálni partneri:

 

radio fm ilegalit 

Hidepark 2019 • POWERED BY HideCMS